Schermafbeelding_2012-01-06_om_18.50.13.png

Er is morgen- en/of avondtoezicht mogelijk als de ouders dit wensen. Dit toezicht voor en na de normale lesuren gaat door in de refter van de school te Vogelzang 64 en begint 's morgens te 7.45 uur en eindigt te 8.30 uur.

's Avonds is er toezicht voorzien vanaf 15.30 uur tot 17.00 uur.

Woensdagmiddag is er toezicht van 12.00uur tot 17.00 uur.

De gebruikers van het toezicht houden zich aan de afspraken die gemaakt worden

met de verantwoor­delijke. Het uur van aankomst of vertrek wordt door de verantwoordelijke genoteerd.

Ochtend- en avondtoezicht: LUTGARDE LAUWERS  014/58 69 94 woensdagmiddagtoezicht: LUCRETIA ZEEFUIK  opvang(at)vbstoppunt.be

De prijs bedraagt 50 eurocent per begon­nen kwartierDe betaling gebeurt via de schoolrekening.

Wie de kinderen nog vroeger of later wil laten opvangen, kan eveneens terecht bij Lutgarde, maar dan wel aan een ander tarief.

Indien men twee dagen vooraf verwittigt, kan men in de opvang terecht vanaf 07.00 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. 

Er wordt dan tussen 07.00 en 07.30 uur en tussen 17.00 en 17.30 uur 1 euro per begonnen kwartier aangerekend.

Voor een tweede kind uit hetzelfde gezin voorzien we 10% korting, voor een derde kind 20%.    

Je kan voor opvang tijdens vakantiedagen terecht bij de Bengelbende van het OCMW - Burgstraat 27 – Geel

014/56 73 45 of christine.heylen(at)ocmwgeel.be

Download : Inschrijvingsformulier Bengelbende