Schermafbeelding_2012-01-06_om_18.50.13.png

Er is morgen- en/of avondtoezicht mogelijk als de ouders dit wensen. Dit toezicht voor en na de normale lesuren gaat door in de refter van de school te Vogelzang 64 en begint 's morgens te 7.40 uur en eindigt te 8.30 uur.

's Avonds is er toezicht voorzien vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur.

Woensdagmiddag is er toezicht van 12.00uur tot 15.00 uur.

De gebruikers van het toezicht houden zich aan de afspraken die gemaakt worden

met de verantwoor­delijke. De verantwoordelijke kijkt toe op het naleven van die afspraken.   

Verantwoordelijke: Ellen Bertels - 's morgens

                                 Birgit De Wit - 's avonds & woensdagnamiddag

Contact via opvang(at)vbstoppunt.be of 014/58.81.19.

De prijs bedraagt 60 eurocent per begon­nen kwartier. De betaling gebeurt via de schoolrekening.

Wie de kinderen nog vroeger of later wil laten opvangen, kan eveneens terecht bij Ellen. Indien men twee dagen vooraf verwittigt, kan men in de opvang terecht vanaf 07.00 uur 's morgens tot 17.30 uur 's avonds. 

Voor een tweede kind uit hetzelfde gezin voorzien we 10% korting, voor een derde kind 20%.    

Je kan voor opvang tijdens vakantiedagen terecht bij de Bengelbende van het OCMW - Burgstraat 27 – Geel

014/56 73 45 of christine.heylen(at)ocmwgeel.be

Download : Inschrijvingsformulier Bengelbende