Schermafbeelding_2012-01-06_om_18.50.13.png

De ouderraad van onze school heeft vooral een ondersteu­nende functie.

Hij behartigt de belangen van de school en draagt posi­tief bij tot de uitbouw ervan. De raad is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoor­zit­ter, een adjunct-voorzitter, een secretaris, twee schatbewaarders en – dit schooljaar - 7 andere leden.

De vergaderingen worden gewoonlijk gepland enkele weken vóór een bepaald feest. De werkverdeling en de activiteiten van die dag worden besproken.

Sommige culturele evenementen die in de school of daarbuiten doorgaan, worden ook door de ouderraad georganiseerd.

Al wie zich in februari 2005 kandidaat stelde bij de verkiezingen, zetelt ook effectief in de raad, in principe kan dus iedere ouder wiens kind naar onze school komt, lid worden van de raad tot zijn kind de school ver­laat.