Schermafbeelding_2012-01-06_om_18.50.13.png

Het bestuur van de school

Top@punt heeft ‘Koba Zuiderkempen’ als Schoolbestuur. 

De maatschappelijke zetel is gevestigd aan Nooitrust 4 te 2390 Malle.

afgevaardigd beheerder is Louis Vervoort.

De administratieve zetel is gevestigd aan de Aardseweg 4 te 2440 Geel.

afgevaardigd bestuurder is Chris Bellekens: 0494/10 10 37

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onder­wijs in top@punt. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Vestigingsplaatsen

top@punt bestaat uit twee vestigingsplaatsen. Dat wil zeggen dat twee verschillende schoolgebouwen onder dezelfde directie staan. Ze zijn beide langs dezelfde straat gelegen. Het hoofdgebouw bevindt zich ter hoogte van Vogelzang 64.

Vogelzang 64

Ten opzichte van de Antwerpseweg vinden we dit gebouw terug achter de kerk en achter de parochiezaal van Geel - Punt.

De speelplaats is te bereiken langs het kerkpleintje of langs de Vogelzang. Het gebouw waar het bureel van de schoolleider is onderge­bracht, vind je op de speelplaats achter de zandbak.

Bij het brengen of ophalen van de kinderen met de wagen, gebruiken we het parkeerplein voor de kerk of naast de school.

Dit geldt vooral voor de ouders die hun kind willen begeleiden tot aan de schoolpoort. Op deze manier verloopt het spitsuur vlotter en het verhoogt vooral de veiligheid van de kinde­ren.

In het hoofdgebouw zijn de drie kleuterklassen en de eerste twee leerjaren van de lagere school ondergebracht.

De kinderen komen langs de normale, dagelijkse en meest veilige weg (niet noodzakelijk de kortste) naar school.

De tweede vestigingsplaats is even verderop in de straat gesitu­eerd,

name­lijk ter hoogte van Vogelzang 81:

Vogelzang 81

Hier zijn het derde, vierde, het vijfde en het zesde leerjaar gehuis­vest.

Dit gebouw heeft een afzonderlijk telefoonnummer:

0486/14.23.54.

Het toestel staat in de klas van het vierde leerjaar.

Daarom is het niet gewenst dit nummer op te roepen tijdens de lesuren, tenzij in zeer dringende gevallen.

Boodschappen voor deze of voor de andere klassen worden best doorgegeven via de directie of het secretariaat.

Ook hier vragen we om bij het brengen of ophalen van de kinderen met de wagen, zo veel mogelijk gebruik te maken van het parkeerplein naast de school te Vogelzang 64. De pupillen van 81 worden immers onder begeleiding naar die parking gebracht !