Schermafbeelding_2012-01-06_om_18.50.13.png

@ OPENINGSUREN

voormiddag : van 08.30 tot 12.00 uur

namiddag : van 13.00 tot 15.30 uur

woensdag : van 08.30 tot 12.00 uur

@ PAUZES

voormiddag : van 10.25 tot 10.40 uur

middag : van 12.00 tot 13.15 uur

namiddag : van 14.30 tot 14.40 uur

Voor de kleuters komt er in de voor- en namiddag een kwartier pauze bij, er wordt dan extra materiaal aangeboden en/of een geleid kringspel gedaan.

@ VERBLIJF OP SCHOOL

De kinderen kunnen aanwezig zijn op school vanaf 08.30 tot 12.00 uur (op een volledige schooldag) of 12.00 uur (op woens­dagmiddag) en vanaf 13.00 tot 15.30 uur.

 

De lessen beginnen 's morgens te 08.45 uur

en 's middags te 13.15 uur


In de loop van de schooldag is het de kinderen verboden de school te verlaten zonder uitdruk­kelijke toestemming van de directie en de ouders.

Wanneer een kind om medische, familiale of andere redenen de school moet verla­ten, zullen de ouders de klastitularis daar­van op de hoogte brengen.

In dit geval zal het kind steeds vergezeld zijn van een volwassene.

Te laat komen …

… stoort de lessen. Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school toekomt. Kleuters die te laat komen worden tot aan het leslokaal gebracht. Leerlingen die meer dan 30 min te laat zijn, melden zich vooraf bij de directie.

Ook bij kleuters is het aangewezen OP TIJD in de klas te zijn, zo kunnen ze het ganse ochtendritueel meemaken en wordt de klas niet voortdurend gestoord door laatkomers.